Red colored fields are required, please supply the value.

I.calcul impozit anticipat

Calculator impozit pe venitul din inchiriere
SISTEM de impozitare
 
Valuta contract închiriere
CURS*)  
Venit BRUT lunar contract  
Număr LUNI de contract în anul fiscal
 
Venit BRUT anual estimat
Cheltuieli deductibile - FORFETAR
Cheltuieli deductibile - REAL
Venit IMPOZABIL anual estimat
Impozit de plată ANTICIPAT
Venit NET estimat

II.regularizare impozit final

Contractul a fost reziliat sau chiria a fost modificată în timpul anului fiscal?
Dacă, potrivit contractului, venitul este exprimat în valută, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
Perioada, Luna de impunere Venit BRUT lunar  (VALUTA) CURS**) Venit BRUT lunar  (RON) Cheltuieli deductibile (25% sau ch sistem real) Venit IMPOZABIL lunar  (RON)
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL
REGULARIZARE RON Impozit FINAL anual de achitat
Impozit ANTICIPAT achitat în cursul anului    
Impozit FINAL de achitat pe anul fiscal   Cât de util este acest calculator?
DIFERENȚĂ de achitat(-) / de încasat(+)